sigla
 

Mot resultant de l’abreviació d’un sintagma nominal a partir de les lletres inicials dels mots amb significat lèxic del sintagma.

ONU (de Organització de les Nacions Unides)
TDT (de televisió digital terrestre)