truncament
 

Procediment de formació de mots per abreviació que consisteix a modificar una paraula existent eliminant-ne una part i conservant-ne les propietats sintàctiques i el significat.

Bet (de Elisabet)
micro (de micròfon)