condicional irreal
 

Oració condicional que descriu una situació falsa o que l’emissor presenta com a possiblement falsa o hipotètica.

Si el pare fos a casa, li contaríem la veritat