conversiķ
 

Procés de formació de mots nous a partir de bases lèxiques que existeixen com a mots independents, canviant-ne la categoria i, doncs, les propietats sintàctiques, morfològiques i semàntiques.

tall (de tallar)
colpir (de colp)