sufix lčxic
 

Sufix que imposa al mot resultant la categoria lèxica i la classe semàntica. Pot ser nominalitzador, adjectivador, verbalitzador o adverbialitzador.

-ció en consumició
-al en cultural
-itzar en aromatitzar
-ment en alegrement