sufix valoratiu
 

Sufix que matisa el significat de la base lèxica a la qual s’adjunta. Pot ser augmentatiu, diminutiu, despectiu o intensiu.

-ot en peuot
-et en petitet
-astre en politicastre
-assar en allargassar