gčnere
 

Propietat gramatical que permet diferenciar mots masculins i mots femenins i, juntament amb el nombre, manifesta concordança nominal.

Masculí: fill, home, llibre, odi, porc
Femení: filla, dona, taula, amargor, truja