nombre
 

Propietat gramatical que permet diferenciar allò que és únic o singular del que és múltiple o plural i que manifesta concordança.

Singular: quadre, taula; faig
Plural: quadres, taules; fem