subjecte indefinit
 

Subjecte, explícit o el·líptic, que s’interpreta com a referit a una persona qualsevol, i no a alguna persona, animal o cosa concrets.

En aquestes condicions hom fa el que pot  
Ø Truquen a la porta