compost
 

Mot format a partir de la combinació de dues o més bases lèxiques.

rentaplats
maldecap
miocardiopatia