comparativa qualitativa
 

Comparativa amb què s’estableix una relació d’igualtat o de desigualtat referida a la identitat o la semblança entre entitats o situacions.

A mi em diu les mateixes coses que a tu
A mi em tracta d’una manera diferent de com et tracta a tu