subordinada substantiva
 

Oració que fa una de les funcions sintàctiques típicament associades a un sintagma nominal.

Crec que tot acabarà bé