discurs directe
 

Estil discursiu en què es reprodueix literalment un enunciat que es juxtaposa amb una enunciació diferent.

La mare em va dir: «No arribis tard»