Quadres

 

21.3.1 

Principals connectors parentètics amb valor consecutiu o conclusiu

 (21:Les conjuncions i els connectors parentčtics)

Principals connectors parentètics amb valor consecutiu o conclusiu

Valor / Connector

Exemples

Conseqüència

per tant
doncs
així 
(doncs)

aleshores, llavors
en conseqüència, consegüentment, per consegüent, com a conseqüència

Va votar-hi a favor; per tant, no hi té res a dir
Van anar-se’n aviat i, doncs, no es van trobar
També va venir el teu germà? 
Així (doncs), hi éreu tota la família
Han arribat els llibres. Aleshores/Llavors, no tens excusa per a no acabar la feina
Estava arruïnat; {en conseqüència / consegüentment}, no els podia ajudar
Du una vida sana i, 
{per consegüent / com a conseqüència}, té bona salut

Conclusió

al capdavall, al cap i a la fi, al cap i a l’últim
comptat i debatut
en conclusió
en definitiva
en fi
total
fet i fet

Ningú no pot explicar-ho millor que ells; {al capdavall / al cap i a la fi / al cap i a l’últim}, són els qui han viscut l’experiència
Han llegit totes les propostes i les han valorat. Comptat i debatut, han triat el primer projecte
No es pot quedar sol. 
En conclusió, caldrà que anem a l’hospital
No hi ha diners per a dur a terme les obres. 
En definitiva, la proposta no és viable
Van revisar els informes i es van assessorar. 
En fi, els arquitectes sabien el que feien
Havien pronosticat pluges. 
Total, vam posposar la trobada
Han estudiat els informes, les transcripcions del judici, les declaracions de testimonis i experts. 
Fet i fet, l’anàlisi ha estat exhaustiva

 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera ediciķ - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona