Quadres

 

16.2.2 

Classes d’adverbis i locucions adverbials segons el significat

 (16:L'adverbi)

Classes d’adverbis i locucions adverbials segons el significat

Classe / Adverbi o locució

Exemples / Comentaris d'ús

De manera

alegrement, insistentment, tranquil·lament, etc.
així, etc.

a poc a poca la babalà, etc. 

Demanaven insistentment la seva dimissió
No es trobava 
Tot ho feia a la babalà

La majoria són adverbis en -ment o locucions adverbials. [+]

De lloc

ací, aquí, allí, allà
pertot (arreu), onsevulga, enlloc

avant, endavant, arrere, enrere, endarrere
amunt, avallendinsendintreenfora
ençà, enllà

 

 

 

 

Posa-ho aquí/allà mateix
Hi ha fum pertot
No trobo les claus enlloc
Has de tornar enrere
Trobaràs el poble carretera amunt
Fes-te enllà

Poden ser demostratius, existencials i universals (relacionats amb quantitatius) o indicar destinació (relacionats amb preposicions intransitives). [+]

De temps

araavui, actualmentantigamentdemà, etc.
llavorsaleshores
aviatsemprealhora 

Va anar a dormir aviat
Des de llavors no s’han tornat a veure
Sempre diu el mateix

Alguns tenen caràcter díctic o anafòric i es comporten com a sintagmes nominals. [+]

D'aspecte

breumentmomentàniament, etc.
normalmentde nou, etc.
diàriamentsovintocasionalment, etc.
jaencaradel tot, etc. 

S’interromprà momentàniament el senyal
Normalment arriba tard
Hauríem de fer exercici diàriament
Encara està cansat

Poden ser de durada, de repetició, de freqüència o de fase. [+]

De grau

moltmassaprou, bastantforça, gairepoc, gens
mésmenys, tan/tant


 

 

Aquest museu m’agrada molt
L’Alba és més alta que el seu germà

Els comparatius formen construccions comparatives. [+]

Focal

nomésúnicamentfins i totexactamentprecisamenttambé, etc.

 

 

{Només / Fins i tot} tu ho sabies
Havia de tornar precisament avui

Solen afectar un constituent oracional concret. [+]

Modal

probablementpotsernecessàriament,
segurament

 

Potser arribarà demà
No són idees 
necessàriament oposades [+]

Avaluatius, temàtics i enunciatius

malauradament, sortosament, etc.
legalment, políticament, etc.
francamenthonestament, etc.

 

 

Sortosament, l’accident va ser lleu
Políticament, es considera de dretes
Francament, això no m’interessa

Són adverbis oracionals. Solen encapçalar l’oració. [+]

 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera ediciķ - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona