Quadres

 

13.8 

Principals funcions que substitueixen els pronoms febles ho, en i hi

 (13:Els pronoms personals i els pronoms ho, en i hi)

Principals funcions que substitueixen els pronoms febles ho, en i hi

Funció

Pronom

Exemples / Comentaris d’ús

Subjecte

en

Aquest matí ha arribat un grup d’estudiants i demà n’arribarà un altre
D’avions, n’han aterrat tres

Representa un sintagma nominal posposat (o part d’un sintagma nominal) que fa de subjecte d’un verb inacusatiu. Si el complement pronominalitzat està dislocat, va precedit de la preposició de.

Complement
directe

ho
en

Vindrà avui: m’ho ha promès
Em demanen diners i no en tinc
De préssecs, no n’he comprat

Ho substitueix complements directes neutres i en, sintagmes nominals no definits. Si el complement pronominalitzat per en està dislocat, va precedit de la preposició de.

Atribut

ho
hi
en

Aquest plat és de porcellana, però la safata no ho és
En Pere és a la feina, però a la tarda no hi serà
N’estem molt, d’impacients

Generalment s’usa ho. Hi apareix amb certs atributs preposicionals o adverbials. En es pot usar quan és pronom de represa amb un atribut dislocat quantificat.

Complement
del nom

en

He estat a Lleida, però no en conec la catedral

Complement
de règim

en
hi

L’Oriol sempre parla de la seva mare; tu no en parles mai
És un mal clima: no m’hi puc acostumar

Amb complements introduïts per de la substitució és amb en; amb la resta de preposicions és amb hi.

Adjunt

hi

S’havia promès amb l’Ona, però no va arribar a casar-s’hi

Predicatiu

hi

Està trist i ens hi posa a nosaltres

Clític lexicalitzat

en
ho
hi

N’està molt, de la seva parella
Vam quedar que no telefonaria i al final ho va fer
No hi veu de cap ull

 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera ediciķ - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona