Quadres

 

30.3.2 

Constituents dislocats i represa pronominal

 (30:L'ordre de constituents: ordre bāsic i construccions marcades)

Constituents dislocats i represa pronominal

Element dislocat

Pronom

Exemples / Comentaris d'ús

Complement de règim

en
hi

D’aquest favor no me n’oblidaré mai
Me’n vaig adonar tard, del seu problema
Ens hi haurem d’aliar, amb aquest partit

Complement directe: sintagma nominal definit

el, la,
el, les

Als alumnes nous això no els afecta
A les conferenciants les hem convidades a dinar
Aquest escriptor el vaig llegir fa temps

Sovint precedit de la preposició a.

Complement directe: sintagma nominal no definit

en

No n’ha publicat, de discos nous
De pastís en va menjar una mica

Generalment precedit de la preposició de. Pot afectar tot el sintagma o una part que inclogui el nucli.

Complement directe: subordinada substantiva o demostratiu neutre (açòaixòallò)

ho

Que portin les postresho puc demanar ara
Deixa-ho aquí, això

Complement indirecte

li, els

Li donarem la notícia demà, al pare

Subjecte definit

Sempre em conviden a dinar, els veïns

Subjecte no definit d’un verb inacusatiu

en

En neixen pocs, de goril·les albins
(De) goril·les albins en neixen pocs

Pot afectar tot el sintagma o una part que inclogui el nucli. Element dislocat precedit de la preposició de obligatòriament en la dislocació a la dreta i opcionalment en la dislocació a l'esquerra.

Predicatiu

Adjunt del predicat hiNo m’hi tornis a mirar, d’aquesta manera tan lletja
No la hi havia vista mai, tan feliç
Per al meu avi encarregarem un pastís d’aniversari

Represa pronominal amb hi amb adjunts de manera i predicatius. Generalment, sense pronom de represa amb adjunts finals i causals.

Atribut de ser o estar

ho
hi

Ho era molt, (d’)intel·ligent
(D’)intel·ligent ho és molt
El Sr. Rius també ho és, de Reus
A Xàtiva ja no s’hi estan ni ells ni els seus pares

Represa pronominal obligatòria, generalment amb ho o bé amb hi quan té valor locatiu.

Atribut de semblar i parèixer: subordinada substantiva

ho

Ja m’ho semblava, que havia agafat el cotxe

 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera ediciķ - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona