Quadres

 

31.3 

Tipus de construccions interrogatives

 (31:La modalitat oracional. Les interjeccions)

Tipus de construccions interrogatives

Construcció interrogativa

Tret característic

           Exemples / Comentaris d'ús

Total neutra

entonació interrogativa

          

Has portat la bossa?
Que tornaràs aviat?

Només en interrogatives directes. La conjunció que pot
introduir aquest tipus de construcció en alguns parlars. [+]

conjunció si

          

No recordava si havia fet la maleta

Només en interrogatives indirectes. [+]

Total de
contraexpectativa

element modal

           Segur que vols matricular-te al curs? [+]

conjunció que

           Que no has portat la bossa? [+]

Total
confirmatòria

marca de confirmació
(oi, eh, no,
veritat, etc.)

          

Portaràs la bossa, oi?
Veritat que vindreu?

Si la marca de confirmació encapçala la construcció, entre
la marca i l’oració s’intercala la conjunció que. [+]

Parcial

pronom interrogatiu
(qui, què)

           Qui ha acabat abans?
qui heu convidat?
No sé què durà al sopar [+]

quantificador nominal
(quin, quant)

           Quin vestit t’agrada més?
Em va preguntar quants diners tenia al banc [+]

adverbi interrogatiu
(on, com, quan, quant)

           On aniràs de vacances?
Li va preguntar com es pot arribar a l’hotel
Quan tens la revisió?
Hem de decidir quant ens gastarem [+]
 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona