Quadres

 

6.1 

Processos de formació de mots

 (6:La formaciķ de mots: la derivaciķ)

Processos de formació de mots

Procés

Constituents

Exemples / Comentaris d’ús

Sufixació

base lèxica +
sufix lèxic

dotació, patrimonial, dramatitzar, tranquil·lament

El sufix pot ser nominalitzador, adjectivador, verbalitzador o adverbialitzador. [+]

base lèxica +
sufix valoratiu

altíssim, petitet, gentussa, allargassar

El sufix pot ser augmentatiu, diminutiu, despectiu o intensiu. [+]

Prefixació

prefix +
base lèxica

atípic, sobreàtic, preavís, neoclassicisme, autoaprenentatge

El prefix pot expressar diversos valors, com ara l’oposició, la relació espacial, temporal o aspectual i la reflexivitat. [+]

Conversió

base lèxica
preexistent

tall (de tallar), colpir (de colp)

La base adopta les marques i característiques de la categoria resultant. [+]

Composició

base lèxica +
base lèxica

gratacel, benintencionat, menystenir

El compost pot ser nominal, adjectival o verbal. [+]

Altres

base (o bases) segmentada o
repetida

foto (de fotografia), Txell (de Meritxell)
ONG (de organització no governamental)
frontenis (de frontó i tenis)
rum-rum, tic-tac

Pot correspondre a truncament [+], formació de sigles i mots creuats [+] o reduplicació [+]. 

 

 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera ediciķ - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona