Quadres

 

6.3.3 

Principals sufixos lèxics adjectivadors

 (6:La formaciķ de mots: la derivaciķ)

Principals sufixos lèxics adjectivadors

Base lèxica / Sufix

Exemples

Nom

à/‑ana, ‑al, ‑ar
ari/‑ària, ‑enc/‑enca
eny/‑enya, ‑er/‑era
ès/‑esa, ‑esc/‑esca
í/‑ina, ‑/‑iana
ic/‑ica (àton) o ‑tic/‑tica
ici/‑ícia, ‑iu/‑iva
ívol/‑ívola, ‑ós/‑osa
at/ada, ‑enc/enca
ós
/osa, ‑ut/uda

 

africà/africana, setmanal, pulmonar
bancari
/bancària, sorrenc/sorrenca
ferreny
/ferrenya, llaner/llanera
alguerès
/algueresa, rafaelesc/rafaelesca
benedictí
/benedictina, microb/microbiana
faraònic
/faraònica, temàtic/temàtica
cardenalici
/cardenalícia, esportiu/esportiva
infantívol
/infantívola, greixós/greixosa
pigat/pigada, guixenc/guixenca
poderós
/poderosa, panxut/panxuda

Adjectiu

‑enc/‑enca, ‑ís/‑issa, ‑ista, ós/‑osa

 

cruenc/cruencablavís/blavissa, electoralista, arduós/arduosa

Verb

aire, ‑dor/‑dora,
‑er
/‑era, ‑tiu/‑tiva, 
‑tori
/tòria,
‑dís
/dissa, ‑ós/osa
ble

 

xiulaire, colpidor/colpidora, ploraner/ploranera,repetitiu/repetitiva, depilatori/depilatòria
espantadís
/espantadissacarregós/carregosa
manejable

Numeral

è/‑ena, ‑èsim/‑èsima

 

setè/setena, vigèsim/vigèsima

 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera ediciķ - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona