Quadres

 

6.4.1 

Principals prefixos d'oposició

 (6:La formaciķ de mots: la derivaciķ)

Principals prefixos d'oposició

Significat

Prefix

Base lèxica

Exemples / Comentaris d'ús

Negació, privació, mancança

a- (o an-)

nom
adjectiu

 

asincronia - anaerobiosi
a
científic - anelèctric

Propi de llenguatges d’especialitat.

in- (o im-, il-, i-)

nom
adjectiu
verb

incultura - imprecisió - il·legalitat -irreflexió
insegur - impropi - il·legal - irreal
incomunicar - immobilitzar - il·legalitzar

des-

nom
adjectiu
verb

descrèdit
descontent
desobeir

Contraposició

contra-

nom
verb

contraoferta
contraatacar

Inversió

anti-

nom
adjectiu

antidopatge
antinatural

 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera ediciķ - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona