Quadres

 

6.4.2 

Principals prefixos de relació espacial

 (6:La formaciķ de mots: la derivaciķ)

Principals prefixos de relació espacial

Significat

Prefix

Base lèxica

Exemples / Comentaris d'ús

Posició
superior

sobre-
super-
supra-
epi-nom, verb
nom
adjectiu
nomsobreclaustre; sobrevolar
superíndex
supraescapular
epicicle

Els prefixos super-, supra- i epi- són propis de llenguatges d’especialitat.

Posició
inferior

sota-
sub-
infra-
hipo-

 

nom
nom, adjectiu
adjectiu
nom

 

sotabosc
subsol; subcutani
infraaxil·lar
hipocentre

Els prefixos sub-infra- hipo- són propis de llenguatges d’especialitat.

Posició
anterior

ante-, avant-
pre-

nom
adjectiu

antesignatura, avantllotja
premolar

Posició
posterior

post- (o pos-)
rere- (o re-)

adjectiu, verb
nom

postdental; posposar
rerepaís, rebotiga

Posició
interior


intra-
endo-

 


adjectiu
nom, adjectiu

 

intracomunitari
endoesquelet; endocranial

El prefix endo- és propi de llenguatges d'especialitat.

Posició
exterior


extra-
exo-
adjectiu
nom, adjectiuextraatmosfèric
exoesfera; exotèrmic

El prefix exo- és propi de llenguatges d'especialitat.

Posició
medial

entre-
inter-

nom
nom, adjectiu

entrecostella
interlínia; intercutani

Coincidència o contigüitat

con- (o com-, col-, co-)
contra-
para-

 

nom, adjectiu

nom
nom

 

consoci, comparecol·locutor, cogestió; confederal, compacient, col·lateral, coexistent
contraportada
parahipòfisi

El prefix para- és propi de llenguatges d'especialitat.

Localització més enllà d’un referent o que el travessa


ultra-
meta-
trans-

nom, adjectiu
nom, adjectiu
adjectiu
ultratomba; ultraterrenal
metatars; metalingüístic
transsiberià, transalpí

El prefix meta- és propi de llenguatges d'especialitat. El prefix trans- s'adjunta a bases amb referent geogràfic.

Al voltant

circum-
peri-

 

nom, adjectiu
nom, adjectiu

 

circumnavegació; circumzenital
pericrani; periurbà

Propis de llenguatges d’especialitat.

 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera ediciķ - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona