Quadres

 

5.5.6 

Verbs amb irregularitats en el participi

 (5:La flexiķ verbal)

Verbs amb irregularitats en el participi

Marques

Verbs

         Exemples

-s-

Acabats en -ndre
Acabats en -metre
atènyerempènyer,

espènyerimprimir,
cloure

         entèsentesaentesosenteses
admèsadmesaadmesosadmeses
atèsatesaatesosateses
imprèsimpresaimpresosimpreses
clos, closa, closos, closes

-st-

pondreveure i derivats

         postpostapostos postspostes
vistvistavistos o vistsvistes

-t-

dirdur, escriurefer,
treure (traure)
absoldrecoldre,
dissoldreexsoldre,
moldremorir,
resoldretoldre
cobrirobrir

        ditditaditsdites
trettretatretstretes
absoltabsoltaabsoltsabsoltes
dissoltdissoltadissoltsdissoltes
mortmortamortsmortes
resoltresoltaresoltsresoltes
cobertcoberta, coberts, cobertes
 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera ediciķ - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona