Quadres

 

4.5 

Oposicions de marcatge de nombre en noms i en adjectius

 (4:La flexiķ nominal)

Oposicions de marcatge de nombre en noms i en adjectius

Tipus
de radical

Marca
de singular

   Marca
 de plural

Exemples / Comentaris d'ús

Agut acabat
en -n

 

 Ø

 

radical + s

cosí - cosins; sa - sans

La n apareix en plural i en altres formes flexionades.

Masculí agut acabat en sibilant

 

-s
-ç
-x
-ix
-tx
-ig 

radical + os

avís - avisos; rus - russos
braç - braços; capaç - capaços
reflex - reflexos; complex - complexos
peix - peixos, fluix - fluixos
esquitx - esquitxos; gavatx - gavatxos
bateig - batejos (o bateigs); boig - bojos (o boigs)

El plural del radical en -ig pot ser en -os o en -s.

Masculí agut acabat en sibilant + oclusiva

-sc
-st
-xt

-sp

radical  + os/s

disc - discos (o discs); basc - bascos (o bascs)
gust - gustos (o gusts); llest - llestos (o llests)
text - textos (o texts); mixt - mixtos (o mixts)
cresp - crespos (o cresps)

 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera ediciķ - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona