Quadres

 

1.3.3 

Contextos d’aparició de la vocal de suport e

 (1:Les vocals i la sílˇlaba)

Contextos d’aparició de la vocal de suport e

Posició

Context

     Exemples / Comentaris d'ús

Inicial

es + consonant

      escriptoriEstrasburg, estrèsestudi

Final

oclusiva + oclusiva + e

     


aptepacte

consonant + sibilant + e
     

augegreuge
comanxeperxe
bronze, catorzecolze

La sibilant ([ʒ]/[d͡ʒ], [ʃ]/[t͡͡ʃ], [z]) va precedida de semivocal [w], lr o n.

nasal + n/m + e
s
+ e
oclusiva + n/m + e

      solemnesumme
abisme, sarcasme
acneritme

ll (o l) + e       

batlle (o batle), rotlle

Pronunciades [ʎ.ʎ]/[l.l] (ba[ʎ.ʎ]e/ba[l.l]e, ro[ʎ.ʎ]e), gràficament precedida de t.

f l + e, fr + e
oclusiva + l/r e

 

      golafre, rifle
cingle, múltiple
altrearbre, lladre, pulcre

semivocal [j]/[w] + m, n, l o r + e

      Jaume, faune
retaule
cantaire

Interior 

radical + e + s (de plural)


 

     

aptespactes
solemnessummes
abismes, sarcasmes
batlle(o batles), rotlles
golafres, rifles
cingles, múltiples
altresarbrespulcres, lladres
centaures, retaules

En plurals que tenen vocal de suport final en el singular.

radical verbal + e + s (de segona persona del singular)

      

creixes, omples, serveixes

En alguns verbs de la segona i tercera conjugació.

radical verbal + e + n (de tercera persona del plural)

      batencanten, dormen


radical verbal + e + r

     

vèncervencevenceria

En l’infinitiu, el futur i condicional dels verbs en ‑er.

 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera ediciķ - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona