Quadres

 

1.4.1 

Diftongs i triftongs

 (1:Les vocals i la sílˇlaba)

Diftongs i triftongs

Tipus

Configuració

Exemples / Comentaris d'ús

Diftong
creixent

 

[j] + vocal

 

no.ia, cre.ient, de.ien, es.ca.io.la, es.pa.s, do.iu
ia.ia, ien, York, Iu.gos.là.vi.a; ex.iu.gos.lau 

 La semivocal és intervocàlica o inicial (de mot o de base lèxica).

[w] + vocal


 

ni.ua.da, cre.uer, a.la.ui.ta, bro.
ua.di, web, Huelva, huit, UE.FA, UO
qualitat, quo.ta, guar.dó 

 La semivocal és intervocàlica o inicial, o bé va precedida de /k/ o /ɡ/.

Diftong
decreixent

vocal + [j]

ai.re, ai.re.jar, rei.na, sei.tó, Be.seit, re.mei, no.vii, boi.ra, boi.cot, noi 
bui.dar, buit, cui.na (en la major part de parlars)

vocal + [w]

blau, gau.dir, peu, creu.ràs, neu.tral, neu, ciu.tat, mou, cou.ràs, pou, lluu 

Triftong

 

semivocal + vocal + semivocal

 

dè.ieu, cre.ueu 
a.guait, li.qüeu 

 La primera semivocal va precedida de vocal o bé de /k/ o /ɡ/.

 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera ediciķ - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona