Quadres

 

1.3.2 

Codes sil·làbiques complexes a l’interior i a final de mot

 (1:Les vocals i la sílˇlaba)

Codes sil·làbiques complexes a l’interior i a final de mot

Posició

Context

Exemples / Comentaris d'ús

Interior de mot


consonant +
/s/ o /z/

nscrit [ns], conspirar [ns], transpirinenc [ns], obscur [ps], exclusiu [ks], extens [ks], exministre [ɡz], solstici [ls], perspicaç [rs], menyspreu [ɲs]

semivocal /j/ o /w/ +  consonant

austeritat [ws.t], augment [wɡ.m], beisbol [jz.β]

Final de mot

consonant +
/s/ (radical)

bíceps [ps], índex [ks], do [ls], ensems [ms], ve [ns], menys [ɲs], envers [rs], gneis [js], dijous [ws]

consonant +
/s/ (desinència)caps [ps], mags [ks], fotògrafs [fs], mals [ls], rems [ms], plans [ns], munys [ɲs], bulls [ʎs], mors [rs], xais [js], beus [ws]

La s és desinència de plural en elements nominals o de segona persona del singular en verbs.

consonant + consonant


talp [lp], valc [lk], film [lm], golf [lf], Casp [sp], basc [sk], corc [rk], corb [rp], dorm [rm], forn [rn], amorf [rf], guerx [rʃ] o [rt͡ʃ], Urtx [rt͡ʃ], triomf [ɱf], ponx [ɲʃ] o [ɲt͡ʃ]
tast [st], cert [rt], tant [t], camp [mp], alt [t], tanc [ŋk]

En alguns parlars, algunes codes de dues consonants amb el mateix lloc d’articulació es redueixen a una consonant d’una manera sistemàtica o opcional.

semivocal /j/ o /w/ + consonant

caic [jk], beneit [jt], gasoil [jl], cuir [jr] o [jɾ]
caut [wt], rauc [wk], clown [wn], saur [wr] o [wɾ]

tres o més consonants

escalfs [lfs], parcs [rks]
exhausts [wst͡s], mixts [kst͡s]
camps [mps], tancs [ŋks]

El darrer segment sol ser una s. En alguns parlars, algunes codes de tres consonants amb el mateix lloc d’articulació es redueixen a dues consonants d’una manera sistemàtica o opcional.

 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera ediciķ - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona