Quadres

 

1.2.2 

Vocalisme àton

 (1:Les vocals i la sílˇlaba)

Vocalisme àton

So

Parlars orientals

                          Parlars occidentals

i

dinarideaoli,
premiriallaúti
                         
dinarideaoli,
premirialla, úti

e

                          batrecarre, contestar,
gelarmelóssenyor 

ə

batre, carre, contestar, gelar, melós, senyor 
aquesta, cantar, caseta, passar 
                         

a

                          aquestacantarcasetapassar 

o

                          poquet, posar 

u

furor, muntanya, sucar, suor, trib
poquet, posar (excepte en la majoria de parlars mallorquins) 
                          furormuntanya,
sucarsuortrib

 

 

 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera ediciķ - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona