Quadres

 

2.2.3 

Consonants nasals, laterals i ròtiques

 (2:Les consonants)

Consonants nasals, laterals i ròtiques

Mode
d'articulació

Lloc
d'articulació

Exemples / Comentaris d'ús

Nasal


bilabial
alveolar
palatal

[m] mus, cama, arma, embut, pam, ferm, rams
[n] nus, ona, unça, arna, son, forn, pans
[ɲ] nyus, canya, any, panys

Lateral
alveolar

palatal[l] lògic, pala, ple, alga, orla, fibló, sal, solc
[l]/[ll] cel·la, al·lot; il·lustre
[ʎ] lloc, molla, trasllat, ullcluc, bell


La pronúncia geminada [ll] és pròpia dels registres molt formals. En parlars baleàrics també és viva en mots d’origen popular o popularitzats.

Ròtica: bategant

alveolar

[ɾ] careta, bram, caure

Ròtica: vibrantalveolar[r] ram, carreta, arrítmiapreromàhonrat

La erra vibrant alterna amb la bategant en posició intervocàlica, però no en les altres posicions.

 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera ediciķ - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona