Quadres

 

6.4 

Classes de prefixos

 (6:La formaciķ de mots: la derivaciķ)

Classes de prefixos

Classe / Prefix

Exemples

D'oposició

a- (o an-), anti-, contra-, des-, in- (o im-, il-, i-)

anormal - anal·lèrgic, antiadherent, contraatac, desacoblar, inacabable - immadur - il·legalitat - irrealitzable [+]

De relació espacial i significats relacionats

sobre-, super-; sota-, sub-; ante-, avant-, pre-; post-, rere- (o re-); extra-, intra-; entre-, inter-; con- (o com-, col-, co-), contra-; trans- (o tras-); ultra-

sobreàtic, superordre; sotabarba, subaquàtic; antesala, avantcambra, predorsal; postpalatal, rereduna - retaló; extraterritorial, intrauterí; entrefinestra, interossi; conciutadà - compartir - col·locutor - coeditor, contraverí; transalpí - trascolament; ultramar [+]

Temporal

ante-, avant-, post-, pre-

 

antedata, avantprojecte, postindustrial, preescolar [+]

Aspectual

bes-, ex-, neo-, re-

 

besavi, expresident, neoliberal, readmetre [+]

De grau

extra-, macro-, mega-, sobre-, super-, hiper-, ultra-, re-; sub-, micro-, mini-; semi-, para-, pseudo-, quasi-; entre-

extradolç, macrojudici, megaaplec, sobredosi, supersònic, hipersecreció, ultraconservador, rebonic; subgrup, microcosmos, minigolf; semifluid, paramilitar, pseudociència, quasipossessió; entreoir [+]

De quantitat

uni-, mono-, bi-, di-, tri-, quadri-, tetra- (o tetr-), multi-, pluri-, poli-

unilateral, monotemàtic, bisexual, diòxidc, tridimensional, quadriennal, tetracord - tetròxid, multipropietat, pluriocupació, policarbonat [+]

De canvi d’estat

a-, en-, des-, es-

 

avinagrar, encartonar, desossar, esvanir [+]

De reflexivitat

auto-

 

autoabastir-se [+]

De reciprocitat

entre-, inter-

 

entreferir-se, interactuar [+]

 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera ediciķ - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona