Quadres

 

6.7 

Prefixos de relació espacial més freqüents

 (6:La formaciķ de mots: la derivaciķ)

Prefixos de relació espacial més freqüents

Prefix

Base lèxica

     Exemples

ante-, avant-

circum-

con- (o com-, col-, co-)

contra-

endo-

entre-

epi-

exo-

extra-

hipo-

infra-

inter-

intra-

meta-

para-

peri-

post-

pre-

rere- (o re-)

sobre-

sota-

sub-

super-

supra-

trans- (o tras-)

ultra-

nom

nom, adjectiu

nom, adjectiu, verb

nom

nom, adjectiu

nom

nom

nom, adjectiu

adjectiu

nom

adjectiu

nom, adjectiu

nom

nom, adjectiu

nom

nom, adjectiu

adjectiu

adjectiu

nom

nom, verb

nom

nom, adjectiu

nom

adjectiu

adjectiu, verb

nom, adjectiu

          

antesala, avantcambra

circumnavegaciócircumzenital

consoci - compare - col·loctuor - cogestió; confedereal - compacient - col·lateral - coexistent; conviure - compenetrar-se - coeditar
contraportada

endoesquelet; endocranial

entrecella

epicicle

exoesfera; exotèrmic

extraatmosfèric

hipocentre

infraaxil·lar

interlíniaintercutani

intracomunitari

metatarsmetalingüístic

parahipòfisi

pericrani; periurbà

postdental

premolar

rerepaís - rebotiga

sobreàtic; sobrevolar

sotabosc

subsolsubcutani

superíndex

supraescapular

transalpí; transcórrer - traspassar

ultramar; ultraterrenal

 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera ediciķ - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona