Quadres

 

18.3.2 

Ser, haver-hi i estar en construccions locatives

 (18:La predicaciķ no verbal: les construccions copulatives i els predicatius)

Ser, haver-hi i estar en construccions locatives

Valor

Verb

Exemples / Comentaris d'ús

Localització

ser
haver-hi

Les claus són al calaix
Al calaix hi ha les claus
Parlar amb els terroristes no és en els plans del nou Govern
En els plans del nou Govern no hi ha parlar amb els terroristes

Amb un sintagma nominal definit o amb una oració d'infinitiu.

ser
haver-hi

Que hi és, el pare?
Que hi ha el pare?

En interrogatives. Amb el verb ser el subjecte apareix dislocat a la dreta.

ser
haver-hi

Els llibres que són a les lleixes s’han de posar en caixes
Els llibres que hi ha a les lleixes s’han de posar en caixes

En oracions de relatiu especificatives. És preferible haver-hi.

ser

Tu seràs a l’aeroport?
Tothom hi era
Tots/Totes hi 
eren

Amb un pronom personal fort com a subjecte o amb els quantificadors tothomtots totes com a subjecte

ser

Els llibres, que són a les lleixes, s’han de posar en caixes

En oracions de relatiu explicatives.

haver-hi

Hi havia pols pertot arreu

Amb un sintagma nominal sense determinant com a subjecte.

Permanència

estar

Torna a deixar els papers on estaven (i també on eren / on es trobaven)

Amb un atribut que indica localització física. Equival a romandre o trobar-se situat i alterna en certs casos amb trobar-se, ser o haver-hi.

estar

L’inconvenient està en la quantitat de diners que costa
El negoci està en bones mans (i també és en bones mans)

Amb un atribut que indica localització figurada. Quan el sintagma preposicional té un cert grau de lexicalització, també es pot fer servir ser.

estar
ser

La casa està/és situada al cim d’un turó

Amb un participi amb valor locatiu. Equival a trobar-se situat.

Durada

estar
e
star-se

L’Eva està a la comissió de festes
A l’estiu s’estan a casa gairebé tot el dia

Generalment, amb un sintagma preposicional.

 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera ediciķ - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona