Quadres

 

21.3 

Forma dels principals connectors parentètics

 (21:Les conjuncions i els connectors parentčtics)

Forma dels principals connectors parentètics

Classe

Forma

Connector

Adverbi

acabat en -ment

altrament, consegüentment, efectivament, finalment, generalment, paral·lelament, primerament

altres

així, així mateix, aleshores, ara, ara bé, encara, encara més, llavors, més aviat, més encara, tanmateix

Construcció
preposicional

amb a

a continuació, a l’últim, a més (a més), al capdavall,
al contrari, al seu torn

amb amb

amb tot

amb de

d’entrada, d’una banda, d’(una) altra banda, d’un costat, d’un altre costat, de més (a més), de tota manera, de totes maneres

amb en

en canvi, en cas contrari, en concret, en conclusió, en conseqüència, en efecte, en especial, en fi, en general, en particular, en qualsevol cas, en realitat, en resum, en síntesi, en suma, en tot cas; en primer lloc, en segon lloc, etc.

amb per

per acabar, per cert, per començar, per consegüent, per exemple, per tant, per un costat, per una/altra banda

amb malgrat

malgrat això, malgrat tot

Estructura verbal
fixada

amb verb en forma finita

això és, és a dir, o sigui/siga/sia, vaja

amb participi passat o present

ben mirat, comptat i debatut, de fet, fet i fet, més ben dit
això no obstant, no obstant, no obstant això

Altres

així doncs, així i tot, ans al contrari, ben al contrari, doncs, doncs bé, però (parentètic), ras i curt, tot amb tot, tot i així, tot i això, total

 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oficines.gramatica@iec.cat -Informació legal

© Institut d'Estudis Catalans 2018
Tercera ediciķ - agost 2021

ISBN: 978-84-9965-445-4
DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Aquesta obra ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de BArcelona